Sesshin betekent «de geest raken».
Welke geest?
De geest van niet-gescheidenheid,
de dimensie van het ene bestaan,
die voorbij het denken ligt,
en die zich manifesteert wanneer we ophouden ons vast te klampen aan onze concepten.
De geest van bevrijding, vrede en vreugde.

Een sesshin is een periode van intensieve zenbeoefening,
die een aantal dagen duurt.
Tijdens een sesshin is er veel ruimte voor zazen,
daarnaast wordt er met grote aandacht gekookt en gegeten, allerlei werk gedaan…

Meestal is een sesshin een gelegenheid om je thuis te verlaten gedurende enkele dagen,
en je zo helemaal in de beoefening te laten gaan, voortdurend samen met de anderen.

De sesshin in Ho Sen Dojo is een beetje anders dan gebruikelijk.
We beoefenen samen zazen, een drie uur in de voormiddag, anderhalf uur ’s avonds.
We drinken thee en eten eventueel samen in stilte.

In de namiddag gaat ieder zijn eigen weg :
werken, wandelen, wat er dan ook moet gebeuren, wat dan ook ons dagelijks leven is,
valt samen met onze zenpraktijk.
Zo worden zenbeoefening en dagelijks leven intiem,
en kunnen we met grote helderheid realiseren dat de beoefening van zen niet een of andere activiteit is onder andere activiteiten,
maar het met lichaam en geest beleven van de bron waaruit ons ganse leven voortvloeit,
die ons hele leven omvat,
elk moment opnieuw.

De realisatie, dat je gedragen wordt in het ongescheiden bestaan,
maakt een eind aan angst en onzekerheid:
zij maken plaats voor een diepe vrede en vreugde
die niet afhankelijk zijn van omstandigheden.

Zo komen we opnieuw “thuis”,
worden we werkelijk intiem met onze ware, altijd vrije natuur…

Dat is: “de geest raken”.


Luc De Winter, Ho Sen Dojo, 30 juni 2017