Klassieke zenteksten

De Hartsoetra

De Hartsoetra is zonder twijfel de meest iconische tekst van het mahayana, de verruimingsbeweging in het boeddhisme die een tweetal eeuwen voor Christus ontstond. Het mahayana zwermde vervolgens over landen als Indië, China, Korea, Japan en Tibet. De boeddhistische tradities die in het Westen het best gekend zijn, zoals het Tibetaanse boeddhisme en de zen, behoren hiertoe.

Lees meer

Shinjin Mei – Vestigen van vertrouwen in het Hart

Shinjin Mei is de Japanse naam van het Chinese Xinxin Ming. Het is officieel “het eerste zengedicht” toegeschreven aan meester Chien-chih Seng-ts’an (Jap. Kanchi Sosan), de “3e patriarch”, dus de leerling van Hui-k’o (Jap. Eka), die op zijn beurt leerling was van Bodhidharma. Seng-ts’an zou gestorven zijn in 606. Nogal wat specialisten denken tegenwoordig, op stilistische overwegingen, dat deze tekst echt wel een eeuw later werd geschreven, wat niets afdoet aan de inhoud ervan, die een goede samenvatting is van het onderricht van de vroege Zen in China.

Lees meer

Sandokai

De Sandokai, een van de belangrijkste teksten in de zentraditie, werd geschreven door Shítóu Xīqiān (700-790), in de westerse zen beter bekend onder zijn Japanse naam Sekitō Kisen. De titel van dit gedicht verwijst naar een taoïstische tekst uit de 2e eeuw met dezelfde naam.

Lees meer