5. Aandacht voor het lichaam

 

Maar er is meer dan de ademhaling…

Zoals ik al zei brengt de ademhaling ons in verbinding met de rest van de lichamelijke gewaarwordingen. Maar je kan je ook direct hiertoe wenden, ze onmiddellijk voelen. Bovendien heb je dat lichaam natuurlijk altijd bij! In welke houding ook: staand, zittend, liggend. Het voortdurend voelen, het écht, écht voelen van je lichaam, is veel meer dan een methode om energie te ontnemen aan het denken. Het is contact opnemen met de directe werkelijkheid, de stroom van zijn hier en nu! Op die manier gaat dat voelen van het lichaam voorbij aan elke techniek. Het is al op zich de beoefening van het ontwaken. Er is zelfs nog een derde aspect: onbewuste spanningen, trauma’s, verdrongen herinneringen kruipen als het ware in het lichaam, om daar allerlei blokkages te veroorzaken. Het beoefenen van heldere aanwezigheid in het lichaam, zonder enige bewuste analytische activiteit, lost zo’n spanningen en blokkages op. Ook op een zuiver therapeutisch niveau is dit een schitterende en belangrijke beoefening.

Maar meestal beweegt mijn lichaam!

Dat is geen enkel probleem natuurlijk. Lopen, fietsen, autorijden, eten, tandenpoetsen, wassen, afwassen, poetsen, op een toetsenbord typen, een lichtschakelaar indrukken, in de tuin werken, inkopen doen … Wat ook je bezigheid is, je beroep is: alles is een gelegenheid om terug te keren naar de levende ervaring van het voelen van déze beweging hier en nu! Dat is wat zen ons leert.

Maar word je niet knettergek als je bij al die dagelijkse, banale bewegingen en houdingen bewust aanwezig blijft?

Die vraag moet ik dikwijls beantwoorden. Het is merkwaardig hoe het denken zich steeds probeert te verdedigen, door het voor te stellen alsof voortdurende wakkere heldere aandacht een compleet gekmakende praktijk is. Probeer het maar, je zal zien dat je er juist rustig, gecentreerd en helder van wordt. Alleszins toch in de mate dat je het ook werkelijk doet, of beter: de mate waarin je het laat gebeuren. Want al die gewaarwordingen zijn er al, je moet dus niets voortbrengen. Het volstaat wakker te worden. Maak je geen beperkte voorstelling van deze beoefening, want je hebt geen idee tot welke diepgaande persoonlijke transformatie ze aanleiding geeft.