Inleiding

Hoe kunnen we zen formuleren op een hedendaagse, universele manier? Je zal evenveel antwoorden krijgen als er leraren zijn. De “vier gesprekken over zen” waaruit dit boek bestaat zijn mijn poging om deze vraag te beantwoorden. Het zenonderricht dat ik sinds jaren geef...

II – Zen en verlichting

Grenzeloosheid is vrij van ouderdom en dood en vrij van de opheffing van ouderdom en dood. Ze is vrij van lijden, oorzaak, ophouden en Pad en vrij van wijsheid en verworvenheid. Vrij van verworvenheid, verblijven zij die iedereen helpen ontwaken in het realiseren van...

I – Nondualiteit: de kern van Zen

Een menselijk wezen is een deel van het geheel dat we het universum noemen… en ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens, als iets dat gescheiden is van de rest: dat is een soort optische illusie van het bewustzijn. – Albert Einstein – Grenzen?...

III – Zen, praktijk van het ontwaken

Boeddha zei: ‘Dit is het directe pad dat leidt tot de zuivering van de wezens, tot het te boven komen van verdriet en geweeklaag, tot het oplossen van lijden en terneergeslagenheid en tot de realisatie van bevrijding. Dit pad bestaat uit de vier vormen van het...

IV – Zen en de anderen: ethiek

Boeddha zei tot Subhuti: “De bodhisattva’s… moeten slechts één gedachte koesteren: “ik zorg ervoor dat alle soorten levende wezens… het nirwana dat niets achterlaat binnengaan en bevrijd hen dus door uitdoving. Zo bevrijd ik ontelbare, talloze, oneindig veel wezens...