7.
Zit rechtop zonder naar links of rechts of naar voor of achter te hellen. De oren zouden in één lijn met de schouders moeten liggen; de neus in lijn met de navel. De tong rust tegen het gehemelte, met de lippen en tanden op elkaar. Houd de ogen open en adem rustig door de neus.

Maak je geen zorgen wanneer je tanden niet op elkaar rusten, het is enkel van belang dat je kaakspieren ontspannen zijn. Veel mensen vragen me bij de inleiding waarom de ogen open dienen te blijven.  Ten eerste helpt dat om wakker en alert te blijven; ten tweede: waarom zou je ze willen sluiten? Dikwijls schuilt hierachter een verkeerde opvatting van zazen als een zich ongestoord terugtrekken in stilte. Experimenteer eventueel bij gelegenheid met het sluiten van de ogen (misschien vooral als je je eerder zenuwachtig en gespannen voelt), maar maak er niet te snel een gewoonte van. Evenmin als geluiden de innerlijke stilte in de weg staan,  hinderen visuele prikkels  ons helder aanwezig-zijn.