Het éne en het vele

 • Het hart van de Grote Wijze van Indië
 • werd intiem overgedragen oost en west.
 • Mensen kunnen wijs of dom zijn;
 • de weg heeft geen noordelijke of zuidelijke voorouders.
 • De bron is klaar en helder;
 • vertakkende zijrivieren stromen in het donker.
 • Gehecht zijn aan dingen is begoocheling;
 • de werkelijkheid begrijpen is nog geen verlichting.
 • De zintuigen en hun domeinen vermengen zich
 • en blijven toch zichzelf;
 • wanneer ze op elkaar inwerken,
 • overstijgen ze hun eigen toestand.
 • Elk ding heeft zijn unieke eigenschappen;
 • geluiden kunnen schril zijn of vreugdevol.
 • In duisternis zijn alle woorden één;
 • in helderheid zijn zinnen duister of klaar.
 • De vier elementen keren terug naar hun bron,
 • als kinderen naar hun moeder.
 • Vuur is heet; wind waait;
 • water is nat; aarde stevig.
 • Het oog ziet kleur, het oor hoort geluid;
 • de neus ruikt; de tong proeft zout of zuur.
 • De wortel van elk ding
 • doet takken en bladeren bloeien.
 • Stam en twijg delen de essentie;
 • woorden onderscheiden hen van elkaar.
 • In helderheid is er duisternis;
 • vormen worden niet onthuld door duisternis.
 • In duisternis is er helderheid;
 • helderheid verduidelijkt geen vormen.
 • Helderheid en duisternis contrasteren met elkaar,
 • zoals de voorste en achterste voet wanneer je loopt.
 • Elk ding heeft zijn eigen verdienste
 • en krijgt zijn naam in overeenstemming met plaats en functie.
 • Dingen passen samen, zoals een doos en haar deksel.
 • Samenvallend met de werkelijkheid, ontmoeten pijlpunten elkaar midden in de lucht.
 • Begrijp de ware betekenis van woorden:
 • maak je eigen normen niet.
 • Als je de weg niet voor ogen ziet,
 • zullen je voeten dan het pad kennen?
 • Vooruit gaan overstijgt ver en dichtbij;
 • als je verloren bent zijn bergen en rivieren onbereikbaar.
 • Sta me toe je eraan herinneren,
 • jij die je engageert in een diepe beoefening:
 • de tijd gaat snel,
 • verkwist je leven niet.

© 2010 Luc De Winter (Nederlandse vertaling)
© 2013 Shambhala Publications, Boulder, Colorado
Published on this website with the permission of Shambhala Publications. All rights reserved.