Het Hart van de Soetra over het Realiseren van de Wijsheid voorbij Wijsheid

 • Avalokitésvara, die iedereen helpt te ontwaken,
 • beoefent diep het realiseren van de
 • wijsheid voorbij wijsheid,
 • ziet dat de vijf stromen van
 • lichaam en geest grenzeloos zijn,
 • en bevrijdt iedereen van angst.
 • O Sariputra,
 • vorm is niet gescheiden van grenzeloosheid;
 • grenzeloosheid niet gescheiden van vorm.
 • Vorm is grenzeloosheid;
 • grenzeloosheid vorm.
 • Gewaarwordingen, waarnemingen, mentale formaties en onderscheidingsvermogen zijn ook zo.
 • O Sariputra,
 • grenzeloosheid is de natuur van alle dingen.
 • Ze ontstaat niet of vergaat niet,
 • bezoedelt of zuivert niet,
 • en neemt niet toe of af.
 • Grenzeloosheid is niet beperkt door vorm,
 • noch door gewaarwordingen, waarnemingen, mentale formaties of onderscheidingsvermogen.
 • Ze is vrij van ogen, oren, neus,
 • tong, lichaam en geest;
 • vrij van gezichtsvermogen, gehoor, reuk, smaak, gevoel, en elk voorwerp van de geest;
 • vrij van de zintuiglijke domeinen
 • inbegrepen het bewustzijn van de geest.
 • Ze is vrij van onwetendheid
 • en het einde van onwetendheid.
 • Grenzeloosheid is vrij van ouderdom en dood en vrij van de opheffing van ouderdom en dood.
 • Ze is vrij van lijden, oorzaak, ophouden en Pad
 • en vrij van wijsheid en verworvenheid.
 • Vrij van verworvenheid,
 • verblijven zij die iedereen helpen ontwaken
 • in het realiseren van de wijsheid voorbij wijsheid
 • en leven ze met een onbelemmerde geest.
 • Zonder belemmering heeft de geest geen angst.
 • Vrij van verwarring,
 • belichamen zij die iedereen naar de bevrijding leiden complete sereniteit.
 • Al die, in het verleden, heden en toekomst,
 • de wijsheid voorbij wijsheid realiseren
 • openbaren onovertroffen, authentiek en
 • diepgaand ontwaken.
 • Weet dat wijsheid voorbij wijsheid
 • niets anders is dan deze grote mantra,
 • schitterend, uniek –
 • de allerhoogste.
 • Hij lenigt elk lijden.
 • Hij is echt, niet ingebeeld.
 • Zet dus deze mantra van het verwerkelijken
 • van de wijsheid voorbij wijsheid verder.
 • Zet deze mantra voort, die zegt:
 • “Gate, gate, paragate, parasamgate,
 • bodhi! svaha!”

© 2010 Luc De Winter (Nederlandse vertaling)
© 2013 Shambhala Publications, Boulder, Colorado
Published on this website with the permission of Shambhala Publications. All rights reserved.
.