Ware stilte

Heel wat mensen ervaren stilte als bedreigend. Ze zorgen ervoor dat er altijd een radio of tv staat te spelen, dat er voortdurend gezelschap is, dat er – zoals ze het dan noemen- “leven” is. Anderen zoeken actief de stilte op. Zij zijn het die de natuur...

Zenbeoefening: engagement en de vruchten daarvan.

Als je zen beoefent is het belangrijk de juiste gedrevenheid, het juiste engagement te vinden. Niet alleen tijdens zazen of tijdens je dagelijkse leven, maar ook wat betreft je beoefening in de dojo. Dat geldt evenzeer voor beginners als voor gevorderden. Wanneer je,...

Sesshin

Sesshin betekent «de geest raken». Welke geest? De geest van niet-gescheidenheid, de dimensie van het ene bestaan, die voorbij het denken ligt, en die zich manifesteert wanneer we ophouden ons vast te klampen aan onze concepten. De geest van bevrijding, vrede en...

Waarom Zen beoefenen?

De illusie van gescheidenheid Het volstaat de mensen rondom ons te observeren, om te merken hoe verschillend ze in het leven staan. Sommigen zijn altijd ontevreden, angstig, klampen zich vast aan hun overtuigingen en aan hun bezittingen, voortdurend op hun hoede om...