Gelukkig zijn

Waarom ben ik hier en nu niet perfect gelukkig? Dat is een vraag die bijzonder waardevol  is. Elke keer wanneer we ons niet gelukkig voelen kunnen we ze stellen. Natuurlijk komen de antwoorden snel op: omdat ik iets wil hebben, dat ik niet heb. Omdat ik wil dat er...

Eén met alles?

Een hotdog voor de Dalai Lama De Dalai Lama staat in de rij voor een hotdogkraam. Hij wacht geduldig tot het zijn beurt is. De hotdogverkoper vraagt: “wil je er één met mosterd, of één met zuurkool?” De Dalai Lama antwoordt: “Voor mij graag één met alles,...

Het openen van het hart

Wat is zen? Het cultiveren van een open hart. Een open hart staat voor belangeloze liefde, verbondenheid, vriendelijkheid en welwillendheid. Een open hart betekent ook mededogen: de energie die erop gericht is iedereen zonder onderscheid op een spontane manier te...

Ware stilte

Heel wat mensen ervaren stilte als bedreigend. Ze zorgen ervoor dat er altijd een radio of tv staat te spelen, dat er voortdurend gezelschap is, dat er – zoals ze het dan noemen- “leven” is. Anderen zoeken actief de stilte op. Zij zijn het die de natuur...

Zenbeoefening: engagement en de vruchten daarvan.

Als je zen beoefent is het belangrijk de juiste gedrevenheid, het juiste engagement te vinden. Niet alleen tijdens zazen of tijdens je dagelijkse leven, maar ook wat betreft je beoefening in de dojo. Dat geldt evenzeer voor beginners als voor gevorderden. Wanneer je,...

Sesshin: het hart raken

Sesshin betekent “de geest raken”, “het hart raken”. Welke geest? Welk hart? De geest van grenzeloosheid, de dimensie van het ene bestaan, die voorbij het denken ligt, die altijd al onze ware natuur was, en die zich manifesteert wanneer we ophouden ons vast te klampen...