Vestigen van vertrouwen in het Hart

Toegeschreven aan Chien-chih Seng-ts’an (Jap. Kanchi Sosan)  – gestorven in 606.

 • De Grote Weg is niet moeilijk.
 • Hij sluit enkel maar elk onderscheid uit.
 • Vrij van voorkeur of afkeer
 • zie je hem duidelijk voor je.
 • Als je hem mist, al is het op een haarbreedte afstand,
 • ben je er even ver van verwijderd als de hemel van de aarde.
 • Wil je hem zien zoals hij is
 • bevestig of ontken hem dan niet.
 • Het conflict tussen bevestiging en ontkenning
 • is de ziekte van je geest.
 • Wanneer je de diepe werkelijkheid niet kent
 • verstoor je je serene geest.
 • De cirkel is weidse ruimte,
 • niets tekort, niets teveel.
 • Grijpen en afwijzen
 • komen hier niet mee overeen.
 • Volg geen uiterlijke omstandigheden.
 • Verblijf niet in zinloze volharding.
 • Behoud een stabiel hart
 • en laat het onzichtbaar zijn.
 • Bewegingloosheid beweegt, en keert terug naar bewegingloosheid.
 • Bewegingloosheid gaat zelfs verder.
 • Als je vastzit aan stilstand of beweging
 • hoe weet je dan dat ze onscheidbaar zijn?
 • Als onscheidbaarheid niet begrepen wordt
 • functioneren de tegengestelden niet.
 • Laat het bestaan het bestaan verbergen.
 • Volg de leegte en ga ervan weg.
 • Veel woorden en gedachten
 • zijn uiteindelijk naast de kwestie.
 • Voorbij woorden en gedachten
 • kan je overal doordringen.
 • Keer terug naar de wortel
 • om de essentie te vinden.
 • Volg de uiterlijke verschijningsvormen
 • en verlies de bron.
 • Innerlijke verlichting, zelfs al is het maar een ogenblik,
 • overtreft al je concepten over leegte.
 • Die gedachten over leegte blijven maar veranderen,
 • het zijn illusoire inzichten.
 • Zoeken naar de waarheid is zinloos.
 • Stop gewoon met zoeken.
 • Verblijf niet in een dualistische kijk.
 • Zoek die ook niet op.
 • Heb je ook maar de kleinste notie van goed of fout
 • dan is je geest verstrooid.
 • Twee gezichtspunten komen voort uit  één gezichtspunt,
 • maar hecht je ook niet aan dat ene.
 • Wanneer het concept van eenheid nog niet geboren is
 • zijn de duizenden dingen zonder fout.
 • Wanneer er geen fout is, geen dharma,
 • dan is er geen geboorte, geen geest.
 • Als je het subject volgt, verdwijnt het object.
 • Zit je het object achterna, dan verlies je het subject uit het oog.
 • Object is object vanwege het subject.
 • Subject is subject vanwege het object.
 • Als je ze beide wil kennen
 • zijn ze in oorsprong één leegte.
 • In de leegte zijn de twee identiek,
 • elk bevatten ze ontelbare verschijnselen.
 • Als je geen onderscheid maakt tussen ruw en fijn
 • hoe kan je je dan hechten aan één van beide?
 • De grote weg is ontspannen,
 • noch gemakkelijk noch moeilijk.
 • Mensen met een enge kijk twijfelen,
 • draaien rond, traag of haastig.
 • Als gehechtheid buiten de perken gaat
 • mag je zeker zijn dat je het spoor bijster geraakt.
 • Laat de dingen zoals ze zijn,
 • en de essentie gaat noch blijft.
 • Laat je natuur overeenstemmen met de weg
 • en je kan je weg gaan, vrij en zonder zorgen.
 • Gehecht zijn is een verraden van de waarheid.
 • Duister  zijn is niet gezond.
 • Als je uitgeput bent van wat niet gezond is
 • waarom ga je dan heen en weer tussen intimiteit en afstand?
 • Heb geen voorkeur voor het Ene Voertuig
 • en heb geen afkeer voor de zes objecten van de zintuigen.
 • De zes objecten van de zintuigen zijn niet schadelijk,
 • ze keren allemaal terug naar authentiek ontwaken.
 • Een wijze forceert niets,
 • een dwaas zet zichzelf vast.
 • Dingen zijn niet meer dan dingen,
 • per vergissing bindt je jezelf aan allerlei  gezichtspunten.
 • Je denkt met je geest.
 • Is dat geen grote vergissing?
 • Begoocheling scheidt sereniteit van verwarring –
 • verlichting heeft geen voorkeur of afkeer.
 • Alle dingen hebben twee kanten.
 • Per vergissing, houd je er een voorkeur op na (voor één ervan).
 • Dromen, illusies, luchtkastelen –
 • waarom zou je daarnaar grijpen?
 • Winst en verlies, goed en fout –
 • laat dat allemaal direct vallen.
 • Als je ogen niet slapen
 • houdt elk dromen op.
 • Als je geest geen onderscheid
 • maakt zijn alle dingen onscheidbaar.
 • Onscheidbaarheid is diep.
 • Wees vrij van gescheiden zaken.
 • Wanneer je alle dingen als gelijk ziet
 • keer je terug naar de wezenlijke aard.
 • Ga voorbij de grond voor onderscheid:
 • vergelijk zaken niet.
 • Beweging in stilte is geen beweging.
 • Stilte in beweging is geen stilte.
 • Wanneer geen van beide plaats vindt
 • is er geen van beide.
 • Het uiterste uiteinde
 • heeft geen wet.
 • Wanneer je geest samensmelt met onpartijdigheid
 • verdwijnen zowel het maken als het gemaakt worden.
 • Terwijl twijfels het zuivere hart uitputten
 • is oprecht vertrouwen duidelijk en simpel.
 • Daarin blijft niets hangen,
 • wordt niets herinnerd.
 • Heldere leegte verlicht zichzelf,
 • niet afhankelijk van geesteskracht.
 • In het domein voorbij het denken
 • zijn gedachten en gevoelens niet langer afgemeten.
 • In de dharma wereld van ware zoheid
 • is er geen zelf, geen ander.
 • Wil je het kort samenvatten?
 • Zeg dan gewoonweg: “niet twee”.
 • “Niet twee” doordringt alles,
 • sluit niets buiten.
 • Wijze mensen overal ter wereld
 • verblijven in dit vertrouwen.
 • Dit vertrouwen overstijgt de tijd.
 • Eén moment is tienduizend jaar.
 • Tijd bestaat, en bestaat ook niet.
 • Het universum staat pal voor je neus.
 • Microscopisch klein is enorm groot.
 • Het overstijgt elke grens.
 • Gigantisch groot is minuscuul.
 • Je ziet de omtrekken niet.
 • Het bestaan zelf is niet-bestaan.
 • Niet-bestaan zelf is bestaan.
 • Als de werkelijkheid zo niet is
 • zal ze nooit blijven bestaan.
 • Een is alles.
 • Alles is een.
 • Als je dat begrijpt,
 • waarom stop je dan niet met denken?
 • Vertrouw in het hart wat betreft niet-twee.
 • Niet-twee staat voor vertrouwen in het hart.
 • Onuitgesproken woorden
 • overstijgen verleden, heden en toekomst.

© 2010 Luc De Winter (Nederlandse vertaling)
© 2013 Shambhala Publications, Boulder, Colorado
Published on this website with the permission of Shambhala Publications. All rights reserved.
)