zondag 27 februari 2022

Zazen van 8u30 tot 10.00 en van 10u30 tot 12u00

-08.30-10.00: zazen

-10.00-10.30: thee/koffie

-10.30-12.00: zazen

Meister Eckhart (ca. 1260-1328) was een van de meest briljante en diepgaande middeleeuwse christelijke mystici. Zijn inzicht sluit helemaal aan op dat van Zen en Advaita. Hij herdefinieert begrippen als “God” en “Maagd” zodat ze een fundamentele, elke religie overstijgende betekenis krijgen.   We bestuderen zijn onderricht aan de hand van een aantal inspirerende citaten en kernbegrippen.

Tussen mens en God is er niet alleen geen verschil, er is geen veelheid, enkel één.

-Meister Eckhart

De aanvangsuren geven het begin van zazen aan. Zorg ervoor dat je minstens een vijftal minuten vroeger aankomt. De dojo wordt een half uur voor het begin van zazen geopend. Hou ook rekening met een moeilijke parkeersituatie.

Terug naar kalender