zondag 25 maart 2018

Van 08u30 tot 12u00

Zazen van 08u30 tot 10u00
Thee/Koffie van 10u00 tot 10u30
Workshop 'Zen en ethiek' van 10u30 tot 12u00 

Het aanvangsuur geeft het begin van zazen/workshop aan. Zorg er dus voor dat je zeker een tiental minuten vroeger aankomt.

Terug naar kalender