Bezoek Brad Warner aan Ho Sen Dojo

20 en 21 september 2022

Op dinsdag 20 september vergezelt de Amerikaanse zenleraar Brad Warner ons in zazen:

19.30 – 19. 50: aankomst.
20.00 – 20.40: zazen
20.40 – ca. 21.30: gelegenheid tot het stellen van vragen.

RESERVATIE IS NOODZAKELIJK, mail naar info@zenantwerpen.be
Enkel wie zazenervaring heeft, wordt toegelaten.
Het is niet mogelijk na het begin van zazen, of na zazen en voor het gesprek binnen te komen.
Bijdrage: leden van Ho Sen Dojo: gratis; niet-leden: € 12.

Op woensdag 21 september houdt Brad een lezing over het hoofdstuk Who walked my dog? van zijn boek The Other side of nothing.

19.30 – 19.55: aankomst
20.00 – ca. 21.30: lezing

RESERVATIE IS NOODZAKELIJK, mail naar info@zenantwerpen.be
Bijdrage: leden van Ho Sen Dojo: € 10; niet-leden: € 15

Brad’s site: http://hardcorezen.info/

Adres

Ho Sen Dojo
Sint-Rochusstraat 27 2000 Antwerpen, België.

(NIET de gelijknamige straat in 2100 Deurne! Onze straat loopt van de Begijnenstraat naar de Nationalestraat, langsheen het Instituut voor Tropische Geneeskunde, centrum Antwerpen.)
Hou rekening met een moeilijke parkeersituatie.

De lezing is in het Engels en wordt niet vertaald.

Bijdrage op voorhand te storten op

IBAN: BE44 3630 4172 0245
BIC: BBRUBEBB
van Ho Sen Dojo vzw,
Sint-Rochusstraat 27 2000 Antwerpen

met vermelding “Brad zazen” en/of “Brad lezing”.